Velkommen til Barnehage- og SFO-portalen


Her kan du søke om barnehage- og SFO-plass og svare på tilbud.

Ny søknad
For å søke om plass i barnehage eller SFO, eller for å bytte barnehage velger du Søk Barnehageplass eller Søk SFO-plass i menyen over.

Er du folkeregistrert i Gjøvik kommune er det viktig at du logger deg inn via ID- porten før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse).

Dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Gjøvik kommune, må du søke uten å være innlogget. Dersom du søker uten å være innlogget, må du logge inn etter at søknaden er sendt for å lagre dine kontaktopplysninger.


Kontaktinformasjon
For å endre kontaktinformasjon (mobiltelefon, e-post, adresse osv.) må du være innlogget.

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget.

Endre type plass
For å søke om å endre en eksisterende plass må du være innlogget. Plassen kan bare endres eller sies opp av den foresatte som er registrert som Foresatt 1. I kommunale barnehager er det den som mottar faktura.

Si opp plass
For å si opp plassen, må Foresatt 1 være innlogget. Oppsigelsestid varierer mellom de ulike barnehagene. Fristen er definert i den enkelte barnehages vedtekter. Oppsigelsen vil bli behandlet og du vil motta beskjed om siste dag for bruk og betaling for plassen, avhengig av oppsigelsestid.

Svare på tilbud om plass
For å svare på tilbud om plass må du være innlogget. Dersom svarfristen ikke overholdes bortfaller tilbudet om plass.